Elevhälsa

Har ditt barn blivit sjuk så sjukanmäler du via admentum.se

Skolsköterskan kontaktinformation

Sofia Kohl, epost: skolskoterska@vallentunaims.se
Telefon: 070-775 16 76

Vill du ha kontakt med skolläkaren så kontakta skolsköterskan.

Skolsköterska och skolläkare arbetar under tystnadsplikt.

Information om skolhälsovården

Skolhälsovårdens roll är förebyggande och hälsofrämjande.
Det innebär att den ska bidra till att skapa miljöer för att främja elevernas lärande och
utveckling. Den ska också bidra till att stödja elevernas utveckling mot
utbildningens mål.

Skolhälsovården ska även ge en möjlighet för eleverna att få hjälp med
enklare sjukvårdsinsatser. Varje elev ska också under tiden i
förskoleklassen och de obligatoriska skolformerna erbjudas minst tre
hälsobesök som också innefattar allmänna hälsokontroller.

Skolhälsovården är frivillig och följer det nationella basprogrammet för
hälsobesök och vaccinationer.
Detta innebär att i:
F-klass: Information från BVC.
Åk 1: Hälsobesök med kontroll av vikt, längd, rygg, syn och hörsel. MPR
vaccination erbjuds för barn födda 2002 eller senare. Tid till skolläkare
erbjuds också.
Åk 2: Kontroll av längd och vikt.
Åk 4: Hälsouppgift insamlas från förälder. Tid till skolläkare erbjuds.
Hälsobesök/hälsosamtal med kontroll av längd, vikt, rygg och syn.
Åk 5: Flickor erbjuds vaccination mot livmoderhalscancer.
 
Vid behov utformas ett individuellt anpassat program för kontakterna för
skolhälsovården.

 

Rutiner vid sjukdomar

Löss

Vid Löss så ska barnet avlusas och kan komma till skolan dagen efter den är avlusad. 

Bra om avlusningen upprepas efter två veckor. Meddela även personalen på skolan så fort du upptäcker löss på ditt barn så att vi kan gå ut med information om att alla barn behöver kollas upp av föräldrarna.

Läs eller ladda ner vår policy angående löss (PDF)

Magsjuka

Vid magsjuka så ska barnet vara hemma 48 timmar efter sista symptomen på magsjuka.

Generellt så meddela vilken sjukdom som barnet har när du sjukanmäler så att vi kan vidta åtgärder för att förebygga smittospridning

Anmäl ditt barn till vår kö