Hur vi arbetar

Skolan är baserad på Maria Montessoris värderingar och pedagogik, samtidigt som vi använder oss av nutidens verktyg och förhållningssätt. Vi följer den svenska läroplanen och skollagen för grundskolan och har en internationell prägel på skolan. Det är viktigt för oss att se skolan som en del i ett större globalt sammanhang.

Eleverna planerar sin vecka med hjälp av läraren och lär sig på så sätt att ta ansvar för sina studier. Även studieteknik och att hitta sin inlärningsstil är viktigt att eleverna för att effektivt kunna ta till sig kunskap. Var sak har sin plats för att eleverna enkelt ska kunna hitta det som de behöver. Studiero och respekt för de som sitter koncentrerade är något som är viktigt. För oss är det viktigt att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever.

Med hjälp av våra praktiska läromedel så har vi lättare för att individanpassa lärandet utifrån ditt barns behov. Vi håller aldrig tillbaka en elev som är redo att ta sig an mer avancerade uppgifter.

Välkommen att besöka oss

Det är svårt att beskriva skolan med ord och bild, hur mycket vi än försöker. Därför bjuder vi gärna in dig och ditt barn att besöka skolan så själva får uppleva den.

Nästa tillfälle för öppet hus är den 20 januari mellan 10 till 14.