Vår pedagogik

Värderingar och pedagogik som gör lärandet roligt, intressant och lustfyllt

De som arbetar hos oss ställer sig alla bakom tanken att skolarbetet ska vara roligt, intressant och lustfyllt och samtidigt förbereda barnen för högre studier och arbetsliv.

Vår undervisning är baserad på Maria Montessoris värderingar och pedagogik, samtidigt som vi använder oss av nutidens verktyg och förhållningssätt. Vi följer den svenska läroplanen och skollagen för grundskolan och har en internationell prägel på skolan.

Illustration som beskriver montessoripedagogik. Illustrationen består av en cirkel med 10 delar, 1 del i mitten där det står 1. Barnet i centrum och 9 delar som bildar en cirkel runt om. De nio delarna är lika stora och säger följande: 2. Förberedd miljö, 3. Frihet, 4. Ansvar, 5. Hjälp till självhjälp, 6. Individualisering, 7. Kreativitet, 8. Helhetssyn och 9. Åldersintegrering.

Vi skapar de bästa förutsättningarna för varje enskilt barn

Eleverna planerar sin vecka med hjälp av läraren och lär sig på så sätt att ta ansvar för sina studier. Även studieteknik och att hitta sin inlärningsstil är viktigt att eleverna för att effektivt kunna ta till sig kunskap. Var sak har sin plats för att eleverna enkelt ska kunna hitta det som de behöver. Studiero och respekt för de som sitter koncentrerade är något som är viktigt.

Med hjälp av våra praktiska läromedel så har vi lättare för att individanpassa lärandet utifrån ditt barns behov. Vi håller aldrig tillbaka en elev som är redo att ta sig an mer avancerade uppgifter.

Klasserna är åldersblandade, vilket gör att en yngre elev kan jobba med en äldre elev och därigenom också få möjlighet att lära av varandra. De äldre eleverna växer i självförtroendet när de får visa de yngre och den äldre eleven befäster även sina kunskaper bättre när de får visa någon som behöver lära sig.

Vi har en flexibel lärmiljö vilket underlättar för elever som behöver hitta andra sätt att lära sig.

Bild på två barn som sitter på en grön matta och leker med ett matematikpussel som består av klossar och siffror.

Ett varmt och vänligt bemötande skapar trivsel och trygghet

För en god självkänsla livet ut, är det värdefullt att bli sedd för den man är som person, inte bara bedömd utifrån det man utfört. Vi vill att barnen ska få med sig en förståelse för skillnaden mellan prestation och sin egen person. Vi vill att eleverna ska våga gå utanför sin trygghetszon och utmana sig själv utan rädsla för misslyckande, eller vad andra ska tycka.

Bild på ett barn som sitter vid ett skrivbord i trä och skriver med blyerts på ett papper medans solen skiner in genom fönstret.

Montessoripedagogiken ger goda resultat

Montessoripedagogiken har funnits i över 100 år och är spridd över hela världen. Vi har ett internationellt fokus och vi lär eleverna att tala engelska redan från förskoleklass.

Pedagogiken är väl beprövad och montessoriskolorna brukar utmärka sig bland de främsta skolorna i landet, vad gäller kunskapsnivå och betyg.

Eleverna kan välja att arbeta sittandes på en stol eller på en matta på golvet under skoldagen.

Bild på ett barn som leker med ett geografi-pussel.

Internationell profil

Montessoripedagogiken finns i många länder och i vår värdegrund har vi ett globalt fokus. Att förstå och kunna kommunicera med människor från olika kulturer och språk är viktigt tycker vi. Därför har vi mer undervisning i engelska redan från förskoleklass, än många andra skolor, genom skolans val i timplanen.

Vi har vi oftast några elever som är engelskspråkiga, då lär sig även elever på skolan engelska när de leker och arbetar tillsammans. Kan eleven bara engelska så undervisas hen på engelska samtidigt som hen får undervisning för att lära sig svenska.

Anmäl ditt barn till vår kö