Personal

Att våra lärare mår bra och trivs är en grund för att våra elever ska få en bra skola, därför har våra lärare ett stort inflytande över verksamheten. Lärarnas förhållningssätt baseras på ömsesidig respekt, likvärdighet, ärlighet, och ett intresse för elevens behov genom att hjälpa eleven att hjälpa sig själv.

Andreas Onyxén Andreas Onyxén

Ämneslärare, Fritidspedagog

Annelie Spetz Annelie Spetz

Lågstadielärare

Elena Bok Elena Bok

Lågstadielärare, Mellanstadielärare

Filippa Amanto Filippa Amanto

Montessorilärare, Rektor

Hanna Rondahl Hanna Rondahl

Specialpedagog

Lena Calmark Lena Calmark

Kurator och arbetsterapeut

Lena Hoffman Lena Hoffman

Fritidsledare, Lärarassistent

Maryam Mavini Maryam Mavini

Fritidsledare, Lärarassistent, Montessorilärare

Mona Mirabdollahei Mona Mirabdollahei

Fritidsansvarig, Montessorilärare

Sofia Kohl Sofia Kohl

Skolsköterska

Anmäl ditt barn till vår kö