En dag på skolan

En dag börjar kl 8.10 och slutar kl 14 för lågstadiet. Mellanstadiet går lite längre vissa dagar. Vårt mål med dagarna är att erbjuda eleverna så mycket frihet och ansvar som varje elev klarar av för att de ska träna upp sin självständighet och självledarskap.

Bild på två barn som leker med nummerlappar och två till barn i bakgrunden som leker med klossar. Fotograf: Jenny Thörnberg.

Lugn start

Skoldagen börjar med tyst läsning och därefter arbetar de utifrån en planering som läraren tillsammans med eleven har gjort. En lugn start ger barnen den bästa förutsättningen för resten av dagen.

Självständigt arbete eller tillsammans i grupp

Under dagen växlar eleverna mellan självständigt arbete, gemensamma presentationer och diskussioner i grupp. De redovisar vad de lärt sig för läraren innan det prickas av som klart i planeringen.

Självledarskap

Vi följer samma läroplan som andra skolor, det är bara hur vi arbetar med individens utveckling och att vårt mål är att skapa ett starkt självledarskap hos varje individ som gör att de jobbar annorlunda för att kunna nå detta.

Blandade åldrar för bättre individanpassning

Eleverna jobbar i åldersblandade klasser vilket innebär att vi har lättare att individanpassa utifrån varje elevs förutsättningar och kan få utmaningar som stimulerar och motiverar eleverna. Att kunna samarbeta på ett respektfullt sätt för att lära sig är viktigt.

Vårt mål är att eleverna ska bli så självgående som möjligt och att de ska uppleva en känsla av fokus när de jobbar. Därför bör vi undvika störande avbrott under skoldagen.

Ingen vanlig rastklocka

Vi har inte en klocka som ringer ut för rast efter varje lektion utan vi har längre arbetspass och de tar en paus när de behöver. Vi går heller inte in och stör genom att berömma eller kommentera när en elev arbetar i djup koncentration. Läraren ser till att eleven jobbar med alla ämnen och uppnår målet i läroplanen.

Möjlighet jobba klart

Om eleven inte gör det som planerat kan den få jobba en stund på fritids med stöd av lärare eller ta med uppgifter hem.

Idrott har eleverna i en idrottshall på skolgården eller ute när det är varmt.

Vi skapar ett tryggt klimat genom lekar, samarbetsövningar och genom att prata om hur vi vill ha det i klassen.

Ett barn som sitter i skolbiblioteket och läser en bok som heter Livets Utveckling.
Anmäl ditt barn till vår kö