Vår vision och mission

Maria Montessoris vision var “världsfred”. Hon ansåg att det uppnåddes genom medborgare som vågade gå mot strömmen och följa sina egna drömmar. Hon trodde inte på att skapa lydiga medborgare som bara följde auktoriteter, utan att ta ansvar för sina handlingar och ifrågasätta om det gynnade dem själva och andra.

Hon menade att det var viktigt att förstå hur allt hör ihop och att det är viktigt att ta hand om miljön och planeten (Cosmic Education).

Vår vision är att: “Alla elever ska kunna skapa modet och ha förmågorna att följa sina drömmar på ett hållbart sätt”.

Vår mission, d.v.s. det vi gör varje dag som leder mot visionen: Vi skapar glitter i ögonen och ökar lusten att lära.

Vi intresserar oss för vad ditt barn tycker om och inte tycker om. För oss är det viktigt att ditt barn tycker att det är kul att gå till skolan och att det känner att det får lära sig intressanta saker. Vi förbereder barnet för att kunna ta hand som sig själv, samt lära sig mer om vad som gör att just jag mår bra.

Anmäl ditt barn till vår kö