Internationell profil

Vårt internationella fokus

Montessoripedagogogiken finns i många länder och i värdegrunden ska vi ha ett globalt fokus. Att förstå och kunna kommunicera med människor från olika kulturer och språk är viktigt tycker vi. Därför har undervisning på svenska men har mer undervisning i engelska redan från förskoleklass. Då vi oftast har några elever som bara pratar engelska så lär sig även elever av andra elever när de leker och arbetar tillsammans. Kan eleven bara engelska så undervisas hen på engelska samtidigt som hen får undervisning för att lära sig svenska.