Vårt fritids öppnar kl 7 och stänger kl 17. Behöver Du hämta eller lämna senare så vänd dig till rektor för

att se om det går att lösa.

Våra elever har möjlighet att vara i idrottshallen ett par eftermiddagar samt få musik en dag i veckan på fritids.

Vi är även ute och leker mycket varje dag efter mellanmålet.

Vi har en fotbollsplan nära huset samt en härlig skog.