Vår personal

Att våra lärare mår bra och trivs är en grund för att våra elever ska få en bra skola. Vi låter därför lärarna ha stort inflytande över skolans utformning. Fortbildning och personlig utveckling sker löpande samt på studiedagarna för all personal.

Lärarnas förhållningssätt baseras på ömsesidig respekt, likvärdighet, ärlighet, och intresse för elevens behov. Lärarna coachar eleverna vilket innebär att de ställer frågor så att eleverna kan komma fram till svaren själva, "Hjälpa eleven att hjälpa sig själv".

Katarina Grip

Jag har jobbat inom Montessoriförskolor sedan 1986. Jag har studerat Montessori i England genom både AMI, Association Montessori Internationale och St Nicholas Montessori Centre. Jag har också kompletterat med olika kortkurser till exempel i ABC Fösta Hjälpen.

För mig är det viktigt att väcka glädje och intresse hos barnen. Att främja humor och positivitet. Att se varje individ efter hans eller hennes förutsättningar och inte jämföra med andra är en också en viktig grundsyn för mig när jag arbetar med barnen.Jag tycker också att det är viktigt att påminna oss om att vi är där för barnen, att vi sätter dem i centrum och följer dem, att vi är flexibla. De fyra i:na är ledstjärnor för mig som lärare; Intressera, Igångsätta, Iaktta och Inspirera. Jag bor i Vallentuna tillsammans med min man och våra två barn.