Vår personal

Att våra lärare mår bra och trivs är en grund för att våra elever ska få en bra skola. Vi låter därför lärarna ha stort inflytande över skolans utformning. Fortbildning och personlig utveckling sker löpande samt på studiedagarna för all personal.

Lärarnas förhållningssätt baseras på ömsesidig respekt, likvärdighet, ärlighet, och intresse för elevens behov. Lärarna coachar eleverna vilket innebär att de ställer frågor så att eleverna kan komma fram till svaren själva, "Hjälpa eleven att hjälpa sig själv".

Jenny Thörberg

Jag är utbildad grundskollärare för låg och mellanstadiet och jobbat i Akalla som lärare. Jag jobbar numera som fotograf.

I höst så kommer jag vara träslöjdslärare och vikarie för årskurs 4 och 5 vilket jag ser fram emot.