Filippa Amanto


Jag är är ägare till skolan och har flera roller men främst som VD.

Jag tyckte att det var väldigt viktigt att våra barn fick gå i en skola med hög kvalitet och där de kunde få vara sig själva och utvecklas i sin takt. Montessoripedagogiken stämmer väl överens med våra värderingar och det vi vill uppnå med våra barn, så som att de får vara sig själva och att deras naturliga lust att lära sig behålls.

Då den montessoriinspirerade montessoriskola som fanns i kommunal regi inte längre hade montessoriutbildad personal och inte heller planerade att behålla montessoripedagogiken på sikt, valde jag att starta en ny skola. Gjorde det 2013 tillsammans med Margareta och Bengt Andersén.

Jag älskar att lära mig nya saker och utvecklas och hjälper andra att hjälpa sig själva att skapa det liv som de önskar. Jag är utbildad certifierad coach och har även jobbat som chef på ett försäkringsbolag.

Jag går nu på rektorsutbildning och montessoriutbildning på Stockholms universitet.

På skolan så är mina anvarsområden VD:

  • Marknadsföring
  • Lokalerna samt blivande lokal
  • Miljö 
  • IT
  • Kvalitetsansvarig
  • Administration
  • Inköp

 

Anmäl ditt barn till vår kö