Grundskollärare sökes


Vallentuna Internationella Montessoriskola söker en 1-6 lärare som sätter eleven i centrum.

Vi är en liten F-5 Montessoriskola med engagerad personal med internationell inriktning och fokus på hälsa som vill skapa en skola där det är kul och lärorikt för alla att vara. Vi arbetar aktivt med varje elevs personliga utveckling för att behålla den inre drivkraften.

Du vill vara med och fortsätta forma vår skola till en skola med hög kvalitet.


Du är trygg i din lärarroll, har förmåga att lyfta kollegor och elever och skapa en teamkänsla.

Vi har mycket höga ambitioner med skolan och har ett engagerat team med högt i tak, glädje, ömsesidig respekt och mycket kärlek till eleverna. Kärleken till eleverna, den ömsesidiga respekten och samarbete är centralt i vårt arbetssätt, och det innebär att vi inte arbetar utifrån en modell med belöning och bestraffning. Det är värderingar som du behöver dela med oss.


Rollen innefattar arbete som lärare i mellanstadiet i en åldersblandad klass.

Du är behörig grundskollärare 1-6 och det är meriterande om du är behörig i flera ämnen. Det är en stor fördel om du har erfarenhet av montessoripedagogik. Har du inte det ser vi gärna att du går en distansutbildning i montessoripedagogik utformad för att kunna läsas delvis parallellt med din anställning. Du kommer även att få en internutbildning.


I lärarrollen behöver du ha förmåga att se individen och utifrån det kunna anpassa arbetet efter den enskilde elevens behov och inlärningsstil. Montessoripedagogiken liknar entreprenöriellt lärande som innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. Det entreprenöriella lärandet främjar också kompetens att fatta beslut, kommunicera och samarbeta.


Det är en fördel om du är bekant med Unikum, Google apps och är IT-kunnig. Eleverna jobbar både med montessorimaterial, datorer och Ipads.

Verksamheten bedrivs idag i två lokaler som ligger i närheten av varandra, lågstadium och fritids i en och mellanstadium i den andra. Husen ligger nära skogen, Vallentunasjön och Kulturhuset.

Välkommen med din ansökan till Filippa Amanto  mail: filippa@vallentunaims.se eller telefon 08-400 255 75

Anmäl ditt barn till vår kö