Personal

Att våra lärare mår bra och trivs är en grund för att våra elever ska få en bra skola, därför har våra lärare ett stort inflytande över verksamheten. Lärarnas förhållningssätt baseras på ömsesidig respekt, likvärdighet, ärlighet, och ett intresse för elevens behov genom att hjälpa eleven att hjälpa sig själv.

Annelie Spetz

Lågstadielärare

Ellen Kraft

Lågstadielärare

Elena Bok

Mellanstadielärare

Susanne Onyxén

Mellanstadielärare

Sebastien Yde

Idrottslärare, slöjdlärare

Katarina Grip

Montessorilärare

Mona Mirabdollahei

Fritidsansvarig, Montessorilärare

Maryam Mavini

Fritidsledare, Lärarassistent, Montessorilärare

Lena Hoffman

Fritidsledare

Erik Andersson

Fritidsledare (tjänstledig)

Minoo Khorshidi

Lärarassistent, Montessorilärare (tjänstledig)

Jenny Thörberg

Musiklärare

Filippa Amanto

Montessorilärare, Rektor

Lena Calmark

Kurator och arbetsterapeut

Hanna Rondahl

Specialpedagog

Christin Lundqvist

Sjuksköterska