Mål med skolan

Vi har som mål att vara en skola där elever, personal, föräldrar och skolinspektionen ska vara mycket nöjda med.

 

Vårt mål är att alla elever ska kunna vistas och jobba i en gemensam byggnad.

I dagsläget arbetar vi på att få fram en lokallösning tillsammans med kommunen. Tanken är att låg- och mellanstadiet ska kunna vara tillsammans, i framtiden även högstadiet.

Vallentuna Internationella Montessoriskola siktar i framtiden på att ha en skola som omfattar åk F-9 med högst 300 elever, då vi vill behålla känslan av att vara en liten skola, där alla känner varandra.


 

Anmäl ditt barn till vår kö