Mål med skolan

Vi har som mål att vara en skola där elever, personal, föräldrar och skolinspektionen ska vara mycket nöjda med. I våra enkätundersökningar vill vi ha bäst resultat i Vallentuna.

 

Vårt mål är att alla elever ska kunna vistas och jobba i en gemensam byggnad.

I dagsläget arbetar vi på att få fram en lokallösning tillsammans med kommunen. Tanken är att låg- och mellanstadiet ska kunna vara tillsammans, i framtiden även högstadiet.

Vallentuna Internationella Montessoriskola siktar i framtiden på att ha en skola som omfattar åk F-9 med högst 300 elever, då vi vill behålla känslan av att vara en liten skola, där alla känner varandra.


 

Anmäl ditt barn till vår kö