Vår personal

Att våra lärare mår bra och trivs är en grund för att våra elever ska få en bra skola. Vi låter därför lärarna ha stort inflytande över skolans utformning. Fortbildning och personlig utveckling sker löpande samt på studiedagarna för all personal.

Lärarnas förhållningssätt baseras på ömsesidig respekt, likvärdighet, ärlighet, och intresse för elevens behov. Lärarna coachar eleverna vilket innebär att de ställer frågor så att eleverna kan komma fram till svaren själva, "Hjälpa eleven att hjälpa sig själv".

Förutom lärarutbildningen så går lärarna en montessoriutbildning där de bland annat lär sig att använda montessorimaterialet samt att inspirera eleverna att lära sig, även det som de inte har lust att lära.

Personal Filippa Amanto

VD och rektor

Personal Katarina Grip

Montessorilärare

Personal Minoo Khorshidi

Fritidsledare och lärarassistent

Personal Åsa Allingham

Lärare för F-klass & årskurs 1.

Personal Niina Frölid

Lärare för årskurs 2 & 3

Personal Amanda Andersson

Fritidsledare

Personal Maryam Mavini

Fritidsledare och lärarassistent

Personal Jenny Thörnberg

Slöjdlärare

Personal Satu Mackenzie

Lågstadielärare

Personal Susanne Onyxén

Mellanstadielärare

Personal Lena Ledin

Mellanstadielärare

Personal Victoria Larre

Biträdande rektor

Personal Lena Calmark

Kurator och arbetsterapeut

Personal Hanna Rondahl

Specialpedagog

Personal Christin Lundqvist

Sjuksköterska

Personal Mona Mirabdollahei

Fritidsansvarig

Personal Du?

Lämna intresseanmälan

Anmäl ditt barn till vår kö