Vår personal

Att våra lärare mår bra och trivs är en grund för att våra elever ska få en bra skola. Vi låter därför lärarna ha stort inflytande över skolans utformning. Fortbildning och personlig utveckling sker löpande samt på studiedagarna för all personal.

Lärarnas förhållningssätt baseras på ömsesidig respekt, likvärdighet, ärlighet, och intresse för elevens behov. Lärarna coachar eleverna vilket innebär att de ställer frågor så att eleverna kan komma fram till svaren själva, "Hjälpa eleven att hjälpa sig själv".

Förutom lärarutbildningen så går lärarna en montessoriutbildning där de bland annat lär sig att använda montessorimaterialet samt att inspirera eleverna att lära sig, även det som de inte har lust att lära.

Karin Lysén Rektor Filippa Amanto VD Katarina Grip Montessorilärare Minoo Khorshidi Fritidsledare och lärarassistent Maria Ivarsson Lärare för årskurs 0, 1 och 2. Fritidsansvarig och biträdande rektor Personal Therese Lövros

Lärare för årskurs 3, 4 och 5 samt speciallärare

Personal Peter Segerblad

Lärare för årskurs 3, 4 och 5

Angelica Sköldelöv Montessorilärare Maryam Mavini Montessorilärare och lärarassistent Jenny Thörberg Bild och slöjdlärare David Lindberg Lärarassistent och fritidspersonal
Anmäl ditt barn till vår kö