Vår personal

Att våra lärare mår bra och trivs är en grund för att våra elever ska få en bra skola. Vi låter därför lärarna ha stort inflytande över skolans utformning. Fortbildning och personlig utveckling sker löpande samt på studiedagarna för all personal.

Lärarnas förhållningssätt baseras på ömsesidig respekt, likvärdighet, ärlighet, och intresse för elevens behov. Lärarna coachar eleverna vilket innebär att de ställer frågor så att eleverna kan komma fram till svaren själva, "Hjälpa eleven att hjälpa sig själv".

Förutom lärarutbildningen så går lärarna en montessoriutbildning där de bland annat lär sig att använda montessorimaterialet samt att inspirera eleverna att lära sig, även det som de inte har lust att lära.

Personal Filippa Amanto

VD och rektor

Personal Katarina Grip

Montessorilärare

Personal Minoo Khorshidi

Fritidsledare och lärarassistent

Personal Maria Ivarsson

Lärare för årskurs 0, 1 och 2. Fritidsansvarig och biträdande rektor

Personal Therese Lövros

Lärare för årskurs 3, 4 och 5 samt speciallärare

Personal Peter Segerblad

Lärare för årskurs 3, 4 och 5

Personal Maryam Mavini

Fritidsledare och lärarassistent

Personal Jenny Thörberg

Bild och slöjdlärare

Personal Satu Mackenzie

Lågstadie- och speciallärare

Personal David Lindberg

Lärarassistent och fritidspersonal

Personal Ida Ek

Fritidsledare

Personal Romyr Tan

Köksbiträde och fritidsledare

Personal Du?

Lämna intresseanmälan

Anmäl ditt barn till vår kö