Vår personal

Att våra lärare mår bra och trivs är en grund för att våra elever ska få en bra skola. Vi låter därför lärarna ha stort inflytande över skolans utformning. Fortbildning och personlig utveckling sker löpande samt på studiedagarna för all personal.

Lärarnas förhållningssätt baseras på ömsesidig respekt, likvärdighet, ärlighet, och intresse för elevens behov. Lärarna coachar eleverna vilket innebär att de ställer frågor så att eleverna kan komma fram till svaren själva, "Hjälpa eleven att hjälpa sig själv".

Personal Filippa Amanto

Rektor

Personal Katarina Grip

Montessorilärare

Personal Minoo Khorshidi

Fritidsledare och lärarassistent

Personal Erik Andersson

Fritidsledare

Personal Maryam Mavini

Fritidsledare och lärarassistent

Personal Jenny Thörnberg

Slöjdlärare

Personal Susanne Onyxén

Mellanstadielärare

Personal Lena Ledin

Lågstadielärare

Personal Victoria Larre

Biträdande rektor

Personal Lena Calmark

Kurator och arbetsterapeut

Personal Hanna Rondahl

Specialpedagog

Personal Christin Lundqvist

Sjuksköterska

Personal Mona Mirabdollahei

Fritidsansvarig

Personal Annelie Spetz

Lågstadielärare

Personal Liselotte Johanzon

Mellanstadielärare

Personal Du?

Lämna intresseanmälan

Anmäl ditt barn till vår kö