Klasser

Vi har två klasser då vi jobbar i åldersblandade klasser.

 

 

 

Årskurs 0 till 2 är tillsammans

Årskurs 3 till 5 är tillsammans

Förutom lärarna så har vi även lärarassistenter som underlättar för lärarna att hinna med alla elever samt ger extra stöd åt de elever som behöver det.

Lärare och elever dokumenterar i arbetsbladen som eleverna har i sina pärmar. Skolan använder sig av ett dokumentationsverktyg som heter Skolplattformen, www.skolplattformen.se. 
Där får du som förälder information om hur ditt barn ligger till i förhållande till kunskapskraven, sjukanmäla ditt barn och annan allmän information som rör ditt barn och skolan.

Eleverna planerar sitt skolarbete samt reflekterar över det egna lärandet varje dag.

Vi jobbar dagligen mot mobbing genom att jobba för en respektfull, trygg och stimulerande arbetsmiljö.

                                        

 

 

 

Anmäl ditt barn till vår kö