Satu Mackenzie

Jag är utbildad lärare för Skolår 1-7 med inriktning på Språk och Litteratur och har sedan dess arbetat som klasslärare samt lärare i svenska och engelska.

Under några år arbetade jag även med stödundervisning i matematik och svenska vilket jag kände var mycket givande. De senaste åren har jag arbetat på en internationell skola med nybörjarsvenska, svenska som första- och andraspråk i Danderyd.

Jag är född i Finland men uppvuxen i Stockholm. Mina intressen är hästar och djur i allmänhet och att läsa böcker.

Jag talar finska, svenska och engelska flytande och kan en del spanska och tyska. Mina barn har gått på förskolorna i Vallentuna Montessori så jag har en del kunskaper om pedagogiken, men ser fram emot att utbilda mig vidare.

Anmäl ditt barn till vår kö