Jenny Thörberg

Jag är utbildad grundskollärare för låg och mellanstadiet och jobbat i Akalla som lärare. Jag jobbar numera som fotograf.

I höst så kommer jag vara träslöjdslärare och vikarie för årskurs 4 och 5 vilket jag ser fram emot.

Anmäl ditt barn till vår kö