Feedback och klagomålshantering

Fyll i formuläret nedan ifall du har någon feedback på något som rör skolan.

Har du klagomål eller förbättringsförslag på förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan? Då vill vi veta det.

Dina synpunkter är viktiga i vårt fortsatta förbättringsarbete. Vår skola arbetar med att ständigt utveckla vår verksamhet.
Dina synpunkter är därför viktiga för skolans utveckling och kvalitetsarbete. Om skolan inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, kan du kontakta oss.

1. Kontakta ansvarig mentor/lärare för ditt barn i första hand. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör får du istället vända dig till rektorn. Du bör också vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt.

2. Kontakta rektor i andra hand. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd kan du gå vidare till punkt 3.
Om du fyller i formuläret nedan så kommer din synpukt till både rektor och huvudman

3. Kontakta huvudmannen för VIMS AB som är Filippa Amanto

4. Utbildningsförvaltningen i Vallentuna kommun.
Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av huvudmannen.

Lämna din synpunkt via formuläret nedan om du vill komma i kontakt med rektor och huvudman. Det går också bra att maila till karin@vallentunaims.se (rektor) eller filippa@vallentunaims.se (huvudman)

Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt, men om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Om du inte har möjlighet att registrera dina synpunkter digitalt går det bra att skicka dem med post till: 

VIMS AB, Gamla väsbyvägen 4, 186 38 Vallentuna

Vad händer efter du inkommit med ett klagomål? Inom den tiden som du valt i formuläret eller senast 10 arbetsdagar kommer vi att kontakta dig gällande ditt klagomål. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet men ingen återkoppling sker. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar. Har du frågor om klagomålshanteringen? Då kan du kontakta Filippa Amanto  Om du inte är nöjd med skolans hantering av dina synpunkter eller klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen